DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Wydarzenia, informacje, komunikaty

„Bezpieczna starość”

Opublikowano: 17.10.2011

Każda akcja uświadamiająca ma sens, szczególnie wtedy, kiedy dotyczy bezpośrednio jej uczestników - słuchaczy. Tak właśnie było w przypadku naszych podopiecznych. Mieliśmy przyjemność goszczenia w naszych Domach pani pedagog mgr Teresy Zawodnik i pani terapeutki mgr Joanny Dąbek - pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

Obie panie poprowadziły cykl spotkań (po trzy - na Leopoldzie i w Szczakowej), których wspólne motto brzmiało: „Prawo do godnej i bezpiecznej starości”. Wymieniona akcja edukacyjno - profilaktyczna stanowi część rządowego Programu Osłonowego pod nazwą „Jaworzno stawia na rodzinę”, firmowanego i organizowanego przez gminę.

Spotkania stały się doskonałą okazją do zaprezentowania i uświadomienia naszym pensjonariuszom zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie mogą stać się ich udziałem. Wspólnie z prowadzącymi poszukiwaliśmy sposobów uniknięcia wszelkiego zła i utraty komfortu życia, spokoju ducha i ciała, w poszanowaniu bliźniego – jego praw i przywilejów jego wieku. Teoria wykładana przez Panią Teresę i Joannę, bardzo wyraźnie przekładała się w praktykę codziennego życia podopiecznych stowarzyszenia. Cieszyła nas duża aktywność słuchaczy , która stanowiła dowód zrozumienia tematu i dobrego rokowania ich przyszłego postępowania i społecznej świadomości.

~ do góry ~

strona główna | kontakt | napisz do nas