DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Wydarzenia, informacje, komunikaty

„Debata w siedzibie Stowarzyszenia "Nasza Przystań"”

Opublikowano: 04.06.2009

W dniu 3 czerwca 2009r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyła się debata poświęcona tworzeniu projektu programu miasta Jaworzna na rzecz osób starszych w latach 2010 - 2020.

Spotkanie to zorganizowano z inicjatywy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pana Czesława Smalcerza, a poprowadził je Prezes Stowarzyszenia „Nasza Przystań” - Pan Sławomir Łuszcz. Do rozmów zaproszono m. in. przedstawicieli jednostek budżetowych oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz seniorów naszego miasta.

Celem głównym przygotowywanego programu jest poprawa jakości warunków życia osób starszych oraz zapewnienie oferty usług społecznych do zmieniających się ich potrzeb i możliwości. Szczegółowo omówiono kierunki działań, jakie miałyby zostać podjęte w ramach tego programu oraz uzgodniono harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Spotkanie to pozwoliło wypracować dokument, który przekazany zostanie do dalszych prac. Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim zebranym za owocną i rzeczową dyskusję.


[kliknij zdjęcie, aby zobaczyć więcej]

~ do góry ~

strona główna | kontakt | napisz do nas