DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Wydarzenia, informacje, komunikaty

„BĄDŹ NA PLUS 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów”

Opublikowano: 14.05.2017

Stowarzyszenie "Nasza Przystań" w partnerstwie z Miastem Jaworzno realizuje zadanie publiczne pod nazwą BĄDŹ NA PLUS 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów.

Celem projektu jest przygotowanie oferty edukacyjno-kulturalnej dla jaworznickich seniorów przyczyniającej się do wzrostu ich aktywności społecznej i kulturalnej i czynnym uczestnictwie w życiu społeczności lokalnej miasta Jaworzna.

Dzięki otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych - w ramach ASOS 2017, przygotowaliśmy ofertę edukacyjno - kulturalną dla jaworznickich seniorów.

Beneficjentami naszej oferty mogą być wyłącznie osoby, które mają ukończony 60-ty rok życia w dniu przystąpienia do projektu i muszą być mieszkańcami miasta Jaworzna. Termin realizacji zadania ma swój kres 30. 11.2017 roku. Pragniemy stworzyć przestrzeń dla Waszego rozwoju. Chcemy wykorzystać potencjał, kwalifikacje, mobilność i doświadczenie seniorów. Przygotowana oferta edukacyjno - kulturalna koncentruje się na różnorodności i promowaniu innowacyjnego modelu współpracy ze środowiskiem seniorów w Jaworznie, z uwzględnieniem ważnego aspektu - współpracy międzypokoleniowej.

Naszą ofertę stanowią:

 1. Cykl zajęć warsztatowych:
  • ceramiczne,
  • malarskie,
  • rękodzieła artystycznego,
  • fotograficzne,
  • taneczne.
 2. Trening pamięci - promocja zdrowego trybu życia.
 3. Koncert muzyki poważnej - kultura przez duże "K".
 4. Koncert Flamenco - ekspresja w muzyce i tańcu.
 5. Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie.
 6. Zabawy taneczne - "Muzyka łączy pokolenia - od Presleya do Liroya".
 7. Konkurs piosenki - "Śpiewać każdy może".
 8. Cykl wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej: gariatrii, kardiologii, diabetologii, dietetyki.
 9. Jaworznickie Obserwatorium Międzypokoleniowe - zostanie utworzone przy Muzeum Miasta Jaworzna. Animatorami większości warsztatów/spotkań będą młodzi ludzie.
 10. Tydzień Seniora. Działanie to jest podsumowaniem wszystkich wydarzeń przewidzianych do realizacji w zadaniu. Podczas oficjalnego rozpoczęcia obchodów Tygodnia Seniora, władze Miasta przekażą seniorom symboliczne klucze do miasta.

Do pobrania:
1. Tresć informacji
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
3. Formularz zgłoszeniowy

~ do góry ~

strona główna | kontakt | napisz do nas