Deprecated: Creation of dynamic property CStrona::$META_DESRYPTION is deprecated in /home/iluzyt/ftp/naszaprzystan/_files/_konefka/klasy.php on line 72
Stowarzyszenie Nasza Przystań w Jaworznie | Strona główna
DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Stowarzyszenie „Nasza Przystań” działa w Jaworznie od października 2007r. Najważniejsze cele, jakie stawiają sobie jego członkowie to między innymi:

  • wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego.
  • tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
  • dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości.
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku, bezdomnych i niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

czytaj dalej »

Warto przeczytać

„A@S - Akademia @ktywnych Seniorów II”

Polska, podobnie jak wiele innych państw Europy, jest krajem starzejącym się, co przejawia się w stałym wzroście liczby ludzi starych w populacji. Tendencja ta ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy to odsetek ludzi starszych w naszym społeczeństwie wyniesie około 35 proc. (2050 r.). Z prognoz wynika, że woj. śląskie w 2030r. będzie miało najwyższy wskaźnik obciążenia osób produkcyjnych ludnością w wieku nieprodukcyjnym. ..

czytaj dalej »

strona główna | kontakt | napisz do nas